Wednesday, 18 May 2011

Jerantut Perlu Perancangan Bandar Yang Menyeluruh.

Sekali air bah, sekali pasir berubah.

Ungkapan di atas bermaksud bila bertukar kepimpinan, maka akan berlaku perubahan. Perubahan yang berlaku tidak pula menjamin kebaikan, atau keburukan. Sesuatu yang pasti, perubahan akan berlaku mengikut rentak pemimpin yang baru.

Pembangunan - dan perancangan - bandar Jerantut tidak boleh begitu. Ia perlu direncana berdasarkan masterplan, atau blue print untuk jangkamasa yang lama. Mungkin 20 tahun dari sekarang, dan tidak boleh ad hoc. Mana-mana bandar yang cambah tanpa blueprint akan mewujudkan berbagai-bagai masalah kemudian hari. Justeru itu perancangan yang teliti dan long term sangat perlu.

Kita ambil contoh loji air Batu Embun. Ianya siap dibina pada tahun 1992, dan kurang dari 10 tahun pembinaannya, ia sudah tidak dapat menampung keperluan rakyat Jerantut dan industrynya. Begitu juga dengan perancangan jalanraya agar tidak berlaku kesesakan, taman-taman perumahan dan bangunan komersial. Ianya perlu dirancang dengan teliti agar Jerantut bukan saja membangun tetapi indah.

Kita perlukan arkitek pembangunan.

No comments: